Utvärdering

Inom företaget har vi en mycket stor erfarenhet av att arbeta med lärande utvärdering och följeforskning. Vi har genomfört ett stort antal utvärderingsuppdrag under de ca 25 år som verksamheten funnits.

Vi har haft många olika uppdragsgivare, exempelvis kommuner, regionorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer. En betydande del av vår erfarenhet av utvärdering och följeforskning kommer från uppdrag inom projekt med finansiering från Regionala europeiska utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

I vårt arbete med lärande utvärdering och följeforskning strävar vi alltid efter att fungera utvecklingsstödjande. Vi lägger stor vikt vid att återföra utvärderingsresultat, kvalitativa och kvantitativa, på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt, exempelvis med presentationer och skriftliga rapporter. Mycket ofta medverkar vi på workshops och seminarier, som en integrerad del i uppdragen.