Process- och utvecklingsstöd

Apel AB erbjuder, baserat på en gedigen erfarenhet, process- och utvecklingsstöd till offentliga verksamheter, organisationer och företag. Det kan handla om förstudier, utredningar, mobilisering inför projektansökningar, stöd vid projektansökningar, stöd vid projektorganisering, stöd till partnersamverkan, mer löpande strategiskt utvecklingsstöd och mycket annat.

Vi är vana vid att bygga tillits- och förtroendefulla relationer och att hantera samverkansprocesser. Intervjuer, enskilt och i grupp, är något som väldigt ofta kommer till användning, och vi har även stor vana att hålla i workshops och seminarier.

Att fånga upp, dokumentera, konceptualisera och återföra det som kommer fram i samverkansprocesser är ofta av stor betydelse, och vi har stor vana därvidlag, liksom av att skriva rapporter som är väl strukturerade och lättillgängliga.