Ekonomitjänster

Ekonomi och administration

Inom Apel finns mångårig erfarenhet av att ansvara för ekonomin, i offentliga, privata och ideella verksamheter.

Ekonom i din organisation

Köp din ekonom i stället för att anställa en och samarbeta kring de arbetsuppgifter som du vill att din ekonom ska utföra. Nedan tjänster ingår som helhet eller de delar som önskas.

  • Bokföring
  • Löneadministration
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Årlig deklaration
  • Ekonomistyrning och uppföljningar
  • Övrigt

Projektekonom

Vi har stor erfarenhet av att ge stöd till projekt, både i processen att forma de förutsättningar som behövs för att ett utvecklingsarbete ska bli effektivt och när det gäller projektorganisering, projektekonomi och projektansökningar.

  • Budgetarbete vid ansökningar
  • Projektekonom i befintligt projekt