Projektutveckling och ekonomi

Projektutveckling och projektekonomi

Vi har stor erfarenhet av att ge stöd till projekt, både i processen att forma de förutsättningar som behövs för att ett utvecklingsarbete ska bli
effektivt och när det gäller projektorganisering, projektekonomi och projektansökningar.

Oavsett vad du söker så kan vi som konsulter hjälpa dig fastställa utveckling för ditt projekt samt ekonomi och budget.

Vid frågor, kontakta oss.

Inlagd i kategori: