Om Apel

Apel AB är ett konsultföretag hemmahörande i Örebro.

Vi erbjuder process- och utvecklingsstöd, utvärdering samt ekonomitjänster. Inom alla tjänster arbetar vi med konceptet lärande utveckling.

Inom tjänsterna process- och utvecklingsstöd samt utvärdering har vi sedan många år arbetat med frågor om lärande och utveckling i arbetslivet, till nytta för samhället och individerna. Utbildning, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och integration, liksom att organisera för samverkan, är våra kärnområden.

Inom ekonomiområdet arbetar vi med konceptet att organisationer köper sin ekonom i stället för att anställa. Ekonomi är verktyget där vi tillsammans utvecklar organisationen.

Vi är lika väl förtrogna med förutsättningar inom politiskt styrda organisationer, ideella organisation som privata företag.